Gurka – Kortspelet, så här fungerar det!

Gurka är ett kortspel som går ut på att inte ha det högsta kortet när alla andra spelare bara har ett kort kvar på sin hand. Kortspelet Gurkan är synnerligen likt krypkille, men en viktig differens är att krypkille spelas med den säregna killeleken, medan man i gurka spelar med en normal, det vill säga fransk-engelsk kortlek.

Mängden kort som delas ut i given är oftast 6 per spelare, varpå vidtar spel om stick. Varje spelare måste då om sannolikt lägga ett högre kort än det närmast tidigare eller ett jämbördig kort (färgerna har ingen relevans i gurka).

De spelare som har det högsta kortet på slutet straffas med minuspoäng; ju högre valör på kortet ju fler minuspoäng.

 Gurka – regler

Här under finner du några av reglerna i kortspelet Gurka:

  • När man spelar gurka används samtliga 52 kort.
  • Man måste vara minst 3 spelare.
  • Poängen är att ha så låga kort som möjligt i slutet.
  • Färgen i kortspelet har ingen relevans.
  • Om man lägget ett Ess, måste nästa spelare lägga sitt lägsta kort.
  • Alla spelare börjar med 7 kort.
  • Om man får 30 poäng åker man ut.